Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

8665 0d7e 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viaoutline outline

June 26 2017

tymbark1936
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaolakocie olakocie

June 15 2017

tymbark1936
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
tymbark1936
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów.  
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromxalchemic xalchemic viasomebunny somebunny
tymbark1936
1322 9578
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viascorpix scorpix

June 01 2017

tymbark1936
Znowu wszystko zmienia się w lód. A ja kiedy w lód się zamienię
to bardzo wolno topnieję.
— happysad - Heroina
Reposted frommartinif16 martinif16 viadozylnie dozylnie
tymbark1936
4490 e952
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viadozylnie dozylnie
tymbark1936
8045 c894 500
Reposted fromdozylnie dozylnie

May 31 2017

tymbark1936
Stworzona by być samotną, by kochać nieobecnych.
— Sarah Kane
Reposted fromkarna karna viavampielle vampielle
tymbark1936

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

Reposted fromUndomiel Undomiel viavampielle vampielle
tymbark1936

Zwyczajnie Cię potrzebuję. Już, za 7 minut, wczoraj, za pół godziny, trzy dni temu, za trzy dni o poranku. Na chwilę, na kawę, na obiad, na spacer, na łzy, na smutki, na splecione dłonie, na ciche pomrukiwania, na małe i duże kłótnie. Na zawsze.

— ...
Reposted fromataszka ataszka viavampielle vampielle

May 17 2017

tymbark1936
Niedosyt, jaki pozostawił Kopciuszek księciu, przesądził o sukcesie. Niedosyt powoduje apetyt na przebywanie razem.
— K. Kofta
tymbark1936
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabambalam bambalam

May 15 2017

tymbark1936
Uważam, że wszystko to, co człowiek pomyśli sobie, nie mogąc zasnąć, nie powinno nigdy zostać pomyślane. To są myśli zbędne, odpady dziennego myślenia, coś, czego nasz aktywny umysł nie chciał pomyśleć w dzień, a teraz, mając tyle czasu do dyspozycji, czuje się w obowiązku wykorzystać. Nie wiem: ta myśl przyszła mi do głowy pewnej bezsennej nocy, a więc pewnie też jest do wyrzucenia.
— Rodrigo Munoz Avia “O psychiatrach, psychologach i innych psycholach
Reposted fromsfeter sfeter viapannakies pannakies

May 10 2017

tymbark1936
Jesteśmy do siebie przywiązani
Przywiązaliśmy się do siebie sami
Jedna pętla my cztery ręce
W końcu sznur pęknie któreś z nas gdzieś odejdzie
Mija czas i się w końcu wszystko pieprzy
Czas rozwiązuje wiele nie tylko więzy
Reposted fromorchis orchis viamdjg mdjg
tymbark1936
Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamdjg mdjg
tymbark1936
Gdzie są ci mężczyźni?
Reposted fromsiwa siwa vialaluna laluna
tymbark1936
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
tymbark1936

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viavampielle vampielle
tymbark1936
Każdy ma przynajmniej jeden dobry powód, żeby się zabić.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
Reposted frombrzask brzask viavampielle vampielle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl