Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2018

tymbark1936
Życie jest krótkie, a człowiek się kłóci o bzdety. Dziś myślę: „Po co?”. Trzeba było mówić więcej dobrych słów. Zostaje żal do siebie i czasu.
— Franciszek Pieczka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolakocie olakocie

January 03 2018

tymbark1936
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viaolakocie olakocie
3176 a7cc
Reposted fromamatore amatore viaoutline outline
tymbark1936
Dzisiaj przypadkiem dowiedziałam się, że ułożyłeś sobie życie, że jesteś szczęśliwy. I sama nie wiem, czy cieszy mnie to, czy smuci, że nie ze mną.
— facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee viavampielle vampielle

January 02 2018

tymbark1936
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaolakocie olakocie
tymbark1936
Niech pan mi powie, jeśli pan wie. I dlaczego, skoro kochałem ją jak nikogo na świecie, nie umieliśmy z sobą być? Kochałem, to zresztą jakby nic nie powiedzieć. Nieraz czułem, jakby to ona dopiero dała mi moje życie. Jakby to nie ona z mojego żebra, lecz ja z jej żebra, odwrotnie niż w Piśmie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolakocie olakocie
tymbark1936
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viaolakocie olakocie

September 05 2017

tymbark1936
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viaolakocie olakocie
tymbark1936
4717 351f
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutline outline
1096 44e0
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viaoutline outline
8285 3523
Reposted frommadamebadass madamebadass viaoutline outline
0814 34ae 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viaoutline outline
tymbark1936
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoutline outline
tymbark1936
8248 87e6 500
Reposted fromtfu tfu viaoutline outline
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viaoutline outline

August 20 2017

tymbark1936
tymbark1936
Empatia u niektórych kończy się na "ja też".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viavampielle vampielle
tymbark1936
1406 9eee
Reposted fromEkran Ekran viaoutline outline
tymbark1936
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viazmilosci zmilosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl